La tankene flyte

I en verden som stadig fylles med nye sanseinntrykk kan det noen ganger være nødvendig å skru alt av en stakket stund. 

Veldig mange av oss prøver stadig nye måter å bli avslappet på og en av de siste metodene er såkalt ”floating”. Du legger deg inn i en mørk flytetank med saltvann som er varmet opp til kroppstemperatur. Tanken er helt lydtett så du hører ingenting annet enn dine egne tanker.

Et annet uttrykk for denne behandlingen er REST som står for Restricted Environmental Stimulation Therapy og det kommer fra USA. På 50-tallet brukte de denne teknikken for å studere astronautene mens de var i vektløs tilstand. I tanken reduserer man sanseinntrykkene man får gjennom hele dagen. Hjernen behøver heller ikke bearbeide gravitasjonen og passe balansen og får dermed gjenskape sin egen balanse.

For at du skal få en følelse av vektløshet i tanken har vannet et saltinnhold på rundt 25-30 prosent Epsomsalt. Denne tettheten gjør blant annet at man alltid har hodet over vannet og man har dermed ikke problemer med å puste i tanken. En annen effekt av å bruke disse tankene er at man får fylt på magnesiumlagrene ettersom magnesium også absorberes gjennom huden. Kroppen regulerer selv hvor mye magnesium den trenger og sipper ut det som blir ekstra.

En typisk time i flytetank pleier å vare fra 1 til 1.5 timer og noen av de som har prøvd det sier at de kan klø en del de første 40 minuttene, noe som visstnok også er vanlig i meditasjon.  De siste 20 minuttene går klienten fra beta til alfa eller til theta fasene, som vi ellers opplever i fasen mellom våken tilstand og søvn. Jo lenger tid du er i tanken, jo lenger varer theta fasen. Dette er en sinntilstand som er ypperlig for problemløsing og kreativitet.

Aktiv floating

Men man trenger ikke ligge passiv i tanken heller. Det finnes teknikker man kan benytte seg av i tanken og dette kalles for aktiv floating. Du kan for eksempel benytte deg av mantra, selv-hypnose eller meditasjonsteknikker. Grunnen til at man kan kombinere dette med avslapningen i tanken er at sinnet da er i fullstendig hvile og dermed er mer mottagelig. Floating kan også brukes i forbindelse med andre former for behandling som for eksempel healing.

Floating er en god måte å kvitte seg med stress på ettersom behandlingen viser seg å dempe nivået av stresshormonet kortisol i kroppen. Derfor kan denne teknikken absolutt anbefales til en klient som har problemer med å håndtere stressnivået i livet slik at det påvirker evnen til å håndtere dagliglivet. I følge svensk forskning kreves det i praksis ikke mer enn 40 minutter i tanken for å bedre stressnivået.

Nyere forskning fra Sverige viser at floating også har en god effekt på kroniske stressrelaterte lidelser. Ifølge Dr. Bood fra The Human Performance Laboratory ved Karlstad Universitetet opplevde en stor del av de 140 som deltok i testen at de ble bedre etter 12 behandlinger. Mange opplevde at de sov bedre og at smerter i forbindelse med stress ble redusert betraktelig.

Floating hjelper

Floating reduserer muskelspenninger, reduserer muskel og leddsmerter, reduserer smerte og hodepine, positiv effekt på whiplash-pasienter og pasienter med fibromyalgi, muskelsykdommer, revmatisme, forbedrer nattesøvnen, har positiv effekt på stress, utbrenthet, depresjon og angst, gir avspenning og økt velvære, bedre humør (mild eufori). Supplement til samtaleterapi, forbedrer kreativitet og gir energi, kan gi lavere blodtrykk, forbedrer idrettspresentasjoner og hjelp til å forebygge/restituere idrettsskader, reduserer behov for smertestillende, alkohol og tobakk, reduserer jetlag.

Frekvensrytmer og søvnfaser

De forskjellige søvnfasene er lette å skille fra hverandre blant annet ved å måle hjernens aktivitet gjennom frekvenser, altså antall svingninger pr sekund. De forskjellige frekvensområdene er navngitte ved greske bokstaver. Deltarytme 0–3 Hz, Thetarytme 4–7 Hz, Alfarytme 8–12 Hz og Betarytme 13–35 Hz.